نمایش 1–26 از 201 نتیجه

تایپوگرافی به آثار گرافیکی خلاقانه ای گفته می شود که حروف، ساختار اصلی آن را تشکیل می دهند و با دخل و تصرفاتی که در قلم ها (فونت) جهت کشف ویژگی بصری آنها انجام می شود، این اثر خلق می گردد.